NYHET

Dronebefaring av høyspentlinjene

Dronebefaring av høyspentlinjene

drone over høyspentlinje
Dronebefaring av høyspentlinjene
Glitre Nett sjekker hvert år linjenettet for raskt å få oversikt over hvor det er nødvendig å reparere eventuelle skader på stolper, linjer og andre elektrotekniske installasjoner samt å drive målrettet linjehogst. En ny avtale om fotoinspeksjon og laserskanning med bruk av drone er nå inngått med Field.
– Overvåkning av linjenettet er viktig for å sikre god forsyningssikkerhet til våre kunder. Som en del av vårt samfunnsansvar er det også viktig at vi gjør denne jobben på en trygg og miljøvennlig måte. Vi har hatt gode erfaringer med bruk av drone de siste årene, og det er en viktig del av selskapets arbeid med å få til en tryggere og mer miljøbesparende inspeksjon av linjenettet. Den nye avtalen med Field er en toårskontrakt med opsjon på inntil tre år til, sier Petter Tollefsen, leder for drift og vedlikehold i Glitre Nett.
Omfattende inspeksjon Det er en omfattende årlig inspeksjon som skjer i linjenettet. Det hovedsakelig i Agderfylket, og linjenettet til tidligere Agder Energi Nett som skal skannes, med opsjon for volumet i konsesjonsområdet til tidligere Glitre Energi Nett. Det skal hvert år gjennomføres innsamling av data fra fotoinspeksjon av inntil ca. 71.000 master som tilsvarer ca. 6.800 km med høyspentlinjer.
Miljø og bærekraft – Field har som leverandør påtatt seg valg av løsninger med en miljøvennlig profil, herunder redusert energibruk og støy som påvirker dyr og mennesker, samt lavest mulig CO2-utslipp i tilknytning til både flyvning og transport. Leverandøren skal rapportere virkelig drivstoff-forbruk knyttet til all bruk av transport av personell og utstyr i forbindelse med oppdraget og flyving av dronene. Arbeidet vil pågå i perioden fra april til medio august, forteller Petter Tollefsen.
Fremtidsrettet – Vi er veldig glad for avtalen med Glitre Nett, som er en av de mest framtidsrettede nettselskapet når det kommer til krav til digitalisering av infrastruktur og bruk av teknologi i overvåkning og vedlikehold av linjenettet. Vi er derfor stolte av å få være en del av dette arbeidet i årene framover, og ser fram til et godt samarbeid, sier Cato Vevatne, CEO i Field.