Montør i bilvinduet til en Glitre Nett bil.

Det lokale eltilsyn

Tilsyn av elektriske anlegg

Det lokale eltilsyn, også kjent som DLE, er en egen tilsynsenhet som alle nettselskap er pålagt å ha. DLE er en del av det offentlige tilsynsapparatet for elsikkerhet og de har ansvaret for å utføre eltilsyn og kontroller for å redusere antall skader og ulykker forårsaket av elektrisitet.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål vedørende tilsyn eller har andre spørsmål knyttet til DLE kan du ringe 38 60 72 72 alle hverdager mellom kl. 09-14.
Skulle det oppstå en akutt hendelse utenom ordinære åpningstider kan du kontakte DLE Sør eller DLE Øst.
Portrett av mann som smiler
Bjørnar Anderson
Avdelingsleder for DLE Øst
bjornar.anderson@glitrenett.no
Portrett av mann som smiler
Magne Håland
Avdelingsleder for DLE Sør
magne.haland@glitrenett.no