Bilde av en gravemaskin. Blå himmel og snø.

Bygge, grave, rive og flytte

Alt du trenger å vite om du skal rive, bygge om eller grave.

Ta kontakt i god tid om du skal rive, bygge om eller grave

Skal det gjøres reparasjoner/riving eller endringer på eksisterende bygg/installasjoner, må ofte strømmen kobles fra. Det kan også være vi har en nettstasjon/stolpe/kabelskap i nærheten av bygningen som skal rives eller endres.
Det er derfor viktig at du kontakter Glitre Nett i god tid før arbeidet starter, slik at vi unngår personskader. Det er nettkunden som må betale kostnadene.

Arbeid nær linjer og kabler

Arbeid nær strømførende linjer og kabler kan være livsfarlig.

Les viktig informasjon og meld fra til Glitre Nett