Tre over strømlinje på vinteren.

Meld fra om farlige forhold

Har du oppdaget tre over linja eller strømlinje på bakken? Hold avstand og send oss en melding!

Har du oppdaget en strømledning på bakken, et åpent strømskap eller et tre som har falt over en strømlinje? Husk at berøring kan være livsfarlig! Hold avstand og meld fra til oss slik at vi kan rette forholdet.
Du kan melde farlige forhold til oss på telefon 38 60 72 72 hele døgnet.

Eksempler på farlige forhold:

Tre over linje.

Tre over linje

Vind og uvær kan føre til at trær faller over strømlinjer.

Linje på bakken

Berøring av elektriske ledninger kan være livsfarlig. Hold avstand og meld fra til oss slik at vi kan rette forholdet.
Linje på bakken.
Åpent strømskap.

Åpent strømskap

Alle våre strømskap skal være lukket og låst. Oppdager du en åpen dør så ønsker vi at du sender oss en melding.

Ødelagt skap

Noen ganger så blir strømskap utsatt for påkjørsler, hærverk eller andre skader.
Nummerskilt
De aller fleste av våre stolper, strømskap og nettstasjoner har et lite nummerskilt.
Dette nummeret gir oss verdifull informasjon om både plassering, alder på stolpe/skap, og annen relevant informasjon som gjør at feilrettingsjobben kan utføres på en raskere og trygg måte.
Ødelagt strømskap med pil som viser nummerskilt.
Du kan også sende oss melding og bilde med vårt skjema.

Send melding om farlige forhold