Glitre Nett har egne retningslinjer for målermontasje. Dette for å overholde krav til følgende forskrifter:
  • Forskrift nr. 301, Forskrift om måling og ansvar for måleverdier
  • Forskrift nr. 302, Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering.
Alle målepunkt skal være planlagt, prosjektert, bygget og dokumentert i henhold til Glitre Netts dokumentasjon og tilhørende RENblad, samt Glitre Netts konkretisering av REN-krav. RENblad inneholder bransjeretningslinjer og standard metoder.
Ønsker du mer informasjon om konkretisering av REN-krav og egne retningslinjer for målermontasje? Da kan du lese mer under lavspentmåling eller høyspentmåling.