Mann som feller tre nær en strømførende linje, i en stor åpen skog.

Trefelling

Har du observert et tre som ligger over en høyspentlinje? Da ønsker vi at du ringer oss på telefon nummer: 38 60 72 72

Trefelling nær strømlinje

Har du observert et tre som ligger over høyspentlinje? Da ønsker vi at du ringer oss på telefon nummer: 38 60 72 72

Hva kan jeg gjøre selv?

Du kan selv felle trær på egen eiendom, men husk at du da er ansvarlig for både din egen sikkerhet, og for at arbeidet gjøres på en måte som ikke skader ledninger og annet. Du kan bli økonomisk ansvarlig for skade gjort på våre anlegg.

Akutt fare for skade på lavspentnettet

For at Glitre Nett skal bistå grunneiere med felling av trær, skal det være akutt fare for at trærne kan skade lavspentnettet.

Rydding av hogstavfall

Det er grunneier som eier greiner, kvist og virke. Våre linjeryddere vil derfor rutinemessig legge dette igjen på eiendommen. Noen av våre linjeryddere tilbyr bortkjøring mot betaling. Eventuell bestilling og betaling for bortkjøring må du selv avtale direkte med linjerydderen.

Demontere luftledningen?

Før et tre skal felles kan det noen ganger være enklest å demontere luftledningen som går inn til huset. Arbeidet skal gjøres av autorisert personell.

Kurs: Hvordan jobbe trygt nær elektriske anlegg?

Lær hvordan du kan arbeide trygt i nærheten av elektriske anlegg. Dette kurset gir deg kunnskap om riktige beslutninger og risikovurderinger. Det er spesielt tilpasset for anleggsarbeidere, bønder, skogsarbeidere og andre yrkesgrupper. Kurset er utviklet av Trainor og tilpasset for Glitre Nett.

Før demontering av luftledning

Busker og trær langs ledninger

Har du strømledninger i hagen din? Da må du passe på å ha god avstand til vegetasjon.

Busker og trær langs strømledninger

Driftstilskudd til hogst langs høyspentnettet i Agder

Private skogeiere som ønsker å hogge langs høyspentlinjene kan søke om tilskudd på visse vilkår.

Mer informasjon og søknadsskjema