Slik kommer strømmen frem til huset ditt

Vi tenker ikke så ofte over det, men når vi slår på strømmen hjemme slik at det blir lys i rommet eller kaffetrakteren starter, handler det om ren fornybar energi som er transportert hjem til deg via strømnettet.
I Norge kommer mesteparten av strømmen fra fornybar vannkraft. I kraftstasjonen utnyttes energien som er i fallet mellom vannmagasin og kraftstasjon, og generatoren omformer energien til strøm. Fra kraftstasjonen blir så strømmen transportert ut i strømnettet.

Strømnettet består av tre deler:

  • Sentralnettet - dette er hovedsakelig eid av Statnett, er hovedveiene i kraftsystemet, og omfatter også kraftledninger til utlandet. Det består i hovedsak av kraftledninger med spenning på 300 000 volt (300 kV) eller 420 000 volt (420 kV). Sentralnettet binder sammen kraftsystemet i Norge.
  • Regionalnettet - dette eies av de lokale nettselskapene, og er en del av forbindelsen mellom sentralnettet og distribusjonsnettet. Spenningsnivået er mellom 66 000 volt (66 kV) og 132 000 volt (132 kV). Her kan du lese mer om regionalnett .
  • Distribusjonsnettet - dette eies også av nettselskapene, transporterer strømmen det siste stykket frem til deg. Her er spenningen fra 22 000 volt (22kV) og ned til 230 volt.

Transformatorstasjon

For å redusere eller øke spenningen mellom de forskjellige delene av strømnettene benytter vi transformatorer. Vi har mange transformatorstasjoner i tilknytning til kraftledningene. En av grunnene for at vi øker spenningen er for å unngå tap av energi når strømmen blir transportert over store avstander. Høy spenning gir lite tap av energi. Transformatorstasjoner fungerer også som en koblingsstasjon som fordeler strømmen ut i flere kraftledninger. Slik kan vi koble om strømmen hvis det oppstår en feil, eller vi skal gjøre vedlikeholdsarbeid.

Nettstasjon

En nettstasjon er en liten transformatorstasjon som transformerer strømmen ned til et 230 volt og 400 volt. Ut i fra nettstasjonen går det mange kabler og ledninger som fordeler seg rundt langs luftlinjer og jordkabler. Det er i nettstasjonen strømmen blir transformert ned til det spenningsnivået som din bolig kan ta imot. Noen har luftledninger inn til boligen, mens andre har jordkabel. Glitre Netts ansvar for strømnettet ender normalt sett ved din husvegg, eller i kabelskapet utenfor boligen din.