Fellesføring stolpe med gult merkeband og nettstasjon

Fellesføring

Ønsker du å søke om fellesføring av lavspenningsanlegg eller Ekom-anlegg på stolper som eies av Glitre Nett?

Etablering av fellesføring er kun tillatt på stolper som er tilstrekkelig dimensjonert for dette. Men du kan betale for nødvendige tiltak for å styrke stolpene, eventuelt skifte til høyere stolper. Det er Glitre Nett og etablerte aktører som flytter ledningsanlegg fra gammel til ny stolpe. Vi fakturerer deg for denne jobben.
Du slipper å betale etableringsavgift dersom du allerede har betalt for skifte til nye stolper som:
  • Oppfyller forskriftskrav
  • Oppfyller dimensjoneringskrav
  • Opphever eventuelt klatreforbud

Er det flere aktører som ønsker å etablere fellesføring i de samme stolpene?

Dersom det på grunn av plass og/eller forskriftskrav er nødvendig å prioritere mellom aktører, er det den som søker først som har fortrinnsrett. Glitre Nett er ansvarlig for belastningsberegning av stolpene.

Når må jeg sende ny søknad?

Dersom fellesføringen skal utvides med flere ledninger eller kabler, må du sende en ny søknad. Får du avslag på søknaden skal vi begrunne avslaget. Du trenger ikke sende ny søknad dersom ledninger/kabler i etablerte fellesføringsanlegg skal skiftes ut med tilsvarende.

Vilkår for etablering av fellesføringer innen Glitre Netts konsesjonsområde

Vilkårene gjelder både for etablering av nye fellesføringer og for utvidelse av etablerte fellesføringer:
  1. Fellesføring skal utføres i henhold til forskrift om elektriske forsyningsanlegg 2006 paragraf 7, og angitte bransjeretningslinjer beskrevet i REN-blad 5011
  2. Alle typer fellesføring skal være mekanisk beregnet med LS-mast eller tilsvarende program.
  3. All ny montasje i eksisterende stolper skal utføres i henhold til gjeldende forskrift, og endringen skal ikke svekke sikkerhetsnivået.
  4. Søker/aktør må innhente tillatelse fra berørte grunneiere, til montasje av eget anlegg. Det gjelder både nye og bestående masterekker. Tillatelser skal være i orden før fellesføring etableres.

Hva koster fellesføring?

Glitre Nett benytter avtalemalen som Fornybar Norge (tidligere navn: Energi Norge), KS Bedrift og Telenor har utarbeidet. Prisene som følger denne avtalen, kan du se .

Hvor søker jeg om fellesføring?

Velg aktuelt område under for mer informasjon.