Bilde av tre ansatte som står ved en PC

Organisasjon og ledelse

Glitre Nett er Norges nest størst nettselskap, og sørger hver dag for at 320 000 nettkunder får strømmen levert til seg.

Vårt oppdrag

Kraftnettet i Agder, Buskerud og Hadeland er vårt ansvar. Vårt oppdrag er å levere ren energi for at samfunnet skal fungere, nå og i fremtiden. Vi har en sentral rolle som tilrettelegger og driver for elektrifiseringen av samfunnet, og vi bidrar til det grønne skiftet.
I en tid med store endringer og økt usikkerhet, er det sentralt å opprettholde sikker og effektiv drift. Derfor videreutvikler og bygger vi strømnettet, slik at våre kunder hver dag skal ha en trygg og sikker strømforsyning.

Organisasjon

Glitre Nett er et heleid datterselskap av Å Energi, som igjen er eid av et kommunalt eierfellesskap bestående av kommuner i Agder og Buskerud, samt Statkraft. Vi har kontorlokasjoner i Drammen, Kristiansand, Arendal, Lyngdal, Jaren og Kongsberg.

Selskapsledelse

Bilde av Tore Morten Wetterhus
Tore Morten Wetterhus
Administrerende direktør
Tore.Morten.Wetterhus@glitrenett.no
Bilde av Per Gøran Bergerud
Per Gøran Bergerud
Leder Kunde
Per.Goran.Bergerud@glitrenett.no
Bilde av Ragnhild Ask Connell
Ragnhild Ask Connell
Leder Mennesker, kommunikasjon og bærekraft
Ragnhild.Ask.Connell@glitrenett.no
Bilde av Eivind Ruud
Eivind Ruud
Leder Operativ drift og beredskap
Eivind.Ruud@glitrenett.no
Bilde av Petter Tollefsen
Petter Tollefsen
Leder Drift og vedlikehold
Petter.Tollefsen@glitrenett.no
Bilde av Torhild Pettersen Fjermedal
Torhild Pettersen Fjermedal
Leder Nettutbygging
Torhild.Pettersen.Fjermedal@glitrenett.no
Bilde av Linda Jenssen
Linda Jenssen
Leder Nettstrategi og prosess
Linda.Jenssen@glitrenett.no
Bilde av Otto Andreas Rustand
Otto Andreas Rustand
Leder Digitalisering, Innovasjon og IKT-sikkerhet
Otto.Rustand@glitrenett.no
Bilde av Hanne Margrete Lenes Solem
Hanne Margrete Lenes Solem
Leder Økonomi, Innkjøp og Virksomhetsstyring
Hanne.Solem@glitrenett.no