Kveldsbilde av et boligområde.

Nettleie og priser

Strømmen du bruker må transporteres frem til din bolig. Dette kalles nettleie, og betales til det lokale nettselskapet som eier strømnettet der du bor.

Hva er nettleie?

Nettleien går til å drive strømnettet på en effektiv og sikker måte, og brukes i hovedsak til utbygging og vedlikehold. Det koster nesten det samme å drive nettet om det fraktes mye eller lite strøm. Strømnettet må være dimensjonert for det tidspunktet i året som kundene bruker mest strøm.
De siste årene har bruken av strøm samtidig økt. Denne utviklingen medfører behov for mer kapasitet i strømnettet. Det er smart å flytte litt av forbruket til tider da nettet er mindre belastet. Dermed reduseres behovet for forsterkning og utbygging, og vi unngår unødvendige kostnader.
Glitre Nett benytter en felles nasjonal prismodell for nettleie. Modellen skal belønne kunder som jevner ut forbruket og reduserer «toppene» i strømforbruket sitt.

Hvem bestemmer prisen?

Myndighetene bestemmer rammen for den totale inntekten. Deretter bestemmer Glitre Nett selv nivået og fordelingen mellom kapasitetsledd og energiledd.
Visste du at bare halvparten av det du betaler i nettleie går til nettselskapet ditt? Den andre halvparten går til staten i form av offentlige avgifter.

Spørsmål og svar om nettleie