Bilde av transformatorstasjon.

Bærekraft og samfunnsansvar

Bærekraft handler om å gi et positivt bidrag til samfunnet. Det er vårt håndavtrykk. Samtidig skal vi redusere de negative konsekvensene av vår aktivitet. Det er vårt fotavtrykk.
Vårt håndavtrykk i Glitre Nett er ivareta og utvikle en robust infrastruktur som sørger for at strømmen som produseres til enhver tid er tilgjengelig for samfunnet. Pålitelig leveranse av strøm er avgjørende i et moderne samfunn, og kritisk for å kunne redusere våre klimautslipp. Når etterspørselen øker så ekstremt som den har gjort i det grønne skiftet, er det krevende for oss å kunne levere nok kraft. Det betyr at vi først og fremst jobber for å utnytte eksisterende kapasitet, men mange nye kraftlinjer må likevel bygges.
Glitre Nett skal legge til rette for både industriutvikling, samfunnsutvikling og det grønne skiftet i våre regioner. Det er ikke mulig å levere strøm uten at det har en pris for miljøet. Vi jobber hele tiden for å forstå vårt fotavtrykk bedre, slik at vi kan ta ansvar for dette, og redusere der det betyr mest. Det betyr for eksempel at vi jobber med å redusere fotavtrykket vårt ved å optimalisere levetiden på komponenter, ta i bruk ny teknologi, utvikle nye løsninger, endre adferd og beslutninger i en mer bærekraftig retning.
Se noen av våre bærekrafthistorier nedenfor.

Kontakt oss

Portrett av dame
Line Begby-Hagen
Fagansvarlig Bærekraft
line.begby-hagen@glitrenett.no