Strøm er blitt en selvfølge for mange. Allikevel er strømbrudd noe som kan skje enten det er i hjemmet, på hytta eller mens du er på jobb. På denne siden vil du finne det du trenger av informasjon rundt et pågående strømbrudd.

Strømstanskart

Du kan enkelt få oversikt over strømbrudd og planlagte strømstanser i Glitre Nett sitt område.

Pågående strømstanser

Blå markør viser planlagte strømstanser, rød markør er strømbrudd og gul markør er innmeldte feil som ikke er påbegynt.
Kunder som ikke har strøm og ikke finner feilen registrert i strømstanskartet kan kontakte oss på telefon nummer 38 60 72 72.

Planlagt strømstans

Vi gjør kontinuerlig vedlikeholdsarbeid i strømnettet for å hindre uforutsette strømbrudd skal skje deg som kunde. For at våre montører skal jobbe under trygge arbeidsforhold må vi stenge strømmen under tiden de arbeider.
Her kan du se kart over våre planlagte utkoblinger .

Strømbrudd

Er strømbruddet du opplever uforutsett skal du være sikker på at vi allerede vet om det. Vi overvåker strømnettet døgnet rundt. Dersom strømbruddet ikke kan rettes opp gjennom våre systemer vil nettsentralen sende ut montører for å feilsøke etter årsaken for så å rette opp feilen.

Jordfeil

Jordfeil er en feil på det elektriske anlegget eller i tilknyttet elektrisk utstyr og kan i verste fall føre til brann eller livsfarlig støt.

Alt du bør vite om jordfeil