To montører som går med ryggen til inne på et nettanlegg

Sikkerhetskort

Har du behov for selvstendig adgang til Glitre Netts anlegg? Da må du ha sikkerhetskort.

Har du behov for selvstendig adgang til Glitre Netts anlegg? Da må du ha sikkerhetskort.
Sikkerhetskortet viser hvilke personlige godkjenninger man har knyttet til Glitre Nett sine anlegg. Eksempelvis adgangstillatelse.

Hvordan får jeg sikkerhetskort?

Søknad om sikkerhetskort og nøkler må sendes elektronisk. Det er viktig at alle felter med personopplysninger og dokumentasjon er fylt ut for at vi skal kunne behandle din søknad.
Behandlingstiden er normalt ca 5 virkedager. Kortet vil bli utstedt per epost når søknaden er innvilget, og er tilgjengelig gjennom Trainor appen.
Etter at kortet er godkjent, kan man få utlevert nøkkel. Nøkler hentes ved personlig oppmøte og med gyldig legitimasjon.
Glitre Nett bruker sikkerhetskort.no for administrasjon av sikkerhetskort.
Du kan sende søknad til oss her: Søknadskjema sikkerhetskort Glitre Nett
Forpliktelser til sikkerhetskortet
Vær nøye med at du alltid har kortet med deg under arbeid på våre anlegg. Kortet må kunne fremvises på forespørsel (på telefon eller nettbrett).
Innehaveren av sikkerhetskortet plikter til enhver tid å sette seg inn i, oppfylle og etterkomme gjeldene lover, forskrifter og instrukser.
Sikkerhetskortet må fornyes årlig, og årlig lovpålagt opplæring dokumenteres med kursbevis.
Spørsmål om sikkerhetskort, nøkler og årlig fornyelse: sikkerhetskort@glitrenett.no