Gravemaskin som graver en tidlig vinter.

Arbeid nær linjer og kabler

Arbeid nær strømførende linjer og kabler kan være livsfarlig.

30 meter avstand til linjen

Arbeid nær strømførende linjer og kabler kan være livsfarlig. Skal du arbeide nærmere enn 30 meter til linjer må du kontakte Glitre Nett på forhånd. En representant fra nettselskapet vil deretter ta kontakt, og hjelpe deg med å finne sikre arbeidsmetoder.

Arbeid som kan påvirke kabler i bakken

Har du gravearbeid eller arbeid som kan påvirke kabler i bakken må du registrere dette hos ledningsportalen.no . Geomatikk vil da gi råd om avstandskrav og om nettselskapet må kontaktes.

Økende tendens til antall ulykker

Antall ulykker og konfliktpunkter mellom transport- og anleggsredskaper og nettselskapenes linjer og kabler er økende. Dette kan blant annet skyldes
 • Stor aktivitet innen bygg- og anleggsbransjen
 • Høyt tempo og mange aktører
 • Nye og uerfarne aktører

Viktige momenter for å unngå ulykker

 • Planlegg gjennomføringen i god tid
 • Velg riktig redskap/utstyr for å unngå konflikter med ledninger
 • Gjennomfør en Sikker Jobb Analyse (SJA) på arbeidsstedet
 • Ikke utsett deg og/eller dine medarbeidere for ekstra fare
 • Hold avstand til elektriske ledninger
 • Følg anvisning fra nettselskapets representant ved graving nær kabler
Husk: De fleste ulykker skjer fordi «SKULLE BARE»

Erstatningsansvar

Brudd på strømkabler kan få store konsekvenser og gjøre mange strømløse. Glitre Nett vil reise økonomisk krav overfor den som har forårsaket skaden. Dersom anleggsområdet ikke er tilstrekkelig sikret, vil du kunne bli holdt ansvarlig for skader forårsaket av en tredjepart.
Skade på anlegg tilhørende nettselskapet kan medføre erstatningsansvar for:
 • Skade på personer og utstyr
 • Tap grunnet avbrudd i levert strøm

For å illustrere dette:

En gravemaskin skader en høyspenningskabel i et boligområder. Skaden fører til at over 100 kunder blir uten strøm i en time. Totalkostnaden kan da bli flere hundre tusen kroner.

Kurs: Hvordan jobbe trygt nær elektriske anlegg?

Lær hvordan du kan arbeide trygt i nærheten av elektriske anlegg. Dette kurset gir deg kunnskap om riktige beslutninger og risikovurderinger. Det er spesielt tilpasset for anleggsarbeidere, bønder, skogsarbeidere og andre yrkesgrupper. Kurset er utviklet av Trainor og tilpasset for Glitre Nett.

Melding om arbeid nær linjer og kabler