Velkommen til Glitre Nett!

Vi er Norges nest største nettselskap, og sørger hver dag for at mer enn 320.000 nettkunder får strømmen levert. Vi skal sørge for at samfunnet fungerer. I dag – og i fremtiden. Derfor er moderne teknologi og smarte energiløsninger en viktig del av vår hverdag.

Glitre Nett er et resultat av fusjonen mellom Agder Energi Nett og Glitre Energi Nett. Frem til ny, felles nettside er på plass vil du som kunde finne nødvendig informasjon på disse nettsidene:

Vi gir energi til samfunnet

Om Glitre Nett

Vi i Glitre Nett har en sentral rolle som tilrettelegger for elektrifiseringen av samfunnet, og vi bidrar til det grønne skiftet. Vårt oppdrag er å levere ren energi for at samfunnet skal fungere, nå og i fremtiden. Vi videreutvikler og bygger strømnett i våre regioner, slik at våre kunder hver dag skal ha en trygg og sikker strømforsyning.

Selskapet er et heleid datterselskap i Å Energi, og er Norges nest største nettselskap med 320.000 nettkunder. Glitre Nett har over 30.000 kilometer med strømnett, mer enn 12.000 nettstasjoner, og 133 transformator- og koblingsstasjoner i Agder, Buskerud og på Hadeland. Ved inngangen til 2023 var vi vel 350 medarbeidere, som hver dag gyver løs med fornyet energi for å skape løsningene som hjelper folk og klode.

Selskapsledelse

Glitre Nett har følgende organisasjon og selskapsledelse:

Tore Morten Wetterhus
Administrerende direktør

Cathrin Bretzeg
Mennesker, kommunikasjon og bærekraft

Hanne Margrete Lenes Solem
Økonomi, innkjøp og virksomhetsstyring

Otto Andreas Rustand
Digitalisering, innovasjon og IKT-sikkerhet

Linda Jenssen
Nettstrategi og prosess

Per Gøran Bergerud
Seksjonsleder kunde

Torhild P. Fjermedal
Nettutbygging

Petter Tollefsen
Drift og vedlikehold

Eivind Ruud
Operativ drift og beredskap

Nettleie

Som kunde betaler du nettleie for å være tilknyttet strømnettet der du bor. Nettleien går til å drive strømnettet på en effektiv og sikker måte, og brukes i hovedsak til utbygging og vedlikehold. I tillegg består en vesentlig del av nettleien av offentlige avgifter: merverdiavgift, forbruksavgift og Enova-avgift. Som følge av fusjonen mellom Agder Energi Nett og Glitre Energi Nett, fikk alle kunder lik nettleie fra 1. januar 2023, og nettleien ble samtidig redusert sammenlignet med nettleieprisene i 2022.

Detaljert informasjon om nettleieprisene til Glitre Nett finner du her:

Våre nyheter

For tilgang til aktuelle nyheter fra Glitre Nett, bilder og nedlastbar logo kan du besøke vårt nyhetsrom, NTB Kommunikasjon.

Gå til Glitre Netts nyhetsrom

Presse og media

Pressekontaktene til Glitre Nett håndterer alle henvendelser fra presse og media som er i tilknytning til nettselskapets virksomhet. Får du ikke svar umiddelbart vil pressekontakten ringe deg tilbake ved første anledning. Vakttelefonen kan ikke nåes via SMS.  

For mediehenvendelser:
Ring vår vakttelefon: 977 92 222 

For andre kommunikasjonshenvendelser:
Kontakt kommunikasjonssjef, Nils Tore Augland
Telefon: 918 67 182
E-post: nils.tore.augland@glitrenett.no