Mann tar ut elbil-laderen av elbilen sin foran huset sitt.

Elsikkerhet i hjemmet

Elektromagnetiske felt

Elektromagnetiske felt er en del av vår elektriske hverdag. Alle apparater vi omgir oss med, for eksempel barbermaskiner, hårføner, panelovner og komfyr, har magnetfelt rundt seg. Magnetfeltet vil variere sterkt fra apparat til apparat, og styrken avhenger av strømmen i og avstand til apparatet. Magnetfelt kan måles eller beregnes på grunnlag av strømstyrke og avstand.

Elektromagnetiske felt og helse

Ingen vet sikkert om det er sammenheng mellom elektromagnetiske felt og sykdom. Til tross for forskning gjennom mange år er forskerne fortsatt i tvil om magnetfelt kan føre til sykdom, i første rekke kreft.

Elektromagnetiske felt og høyspenningsanlegg

Det magnetiske feltet rundt kraftledninger er langt svakere enn de felt man kan komme i kontakt med i dagliglivet, ved bruk av ulike elektriske apparater i hjemmet. Magnetfeltet er størst midt under ledningen og midt i spennet mellom to master, der ledningen normalt henger lavest.

Beregning av elektromagnetiske felt

Glitre Nett svarer på spørsmål om feltnivå ved bygninger eller områder med langvarig opphold nær selskapets nettanlegg dersom noen skulle ha spørsmål om dette. Normalt utføres en beregning av magnetfelt ut i nettanleggets forventede gjennomsnittlige strømbelastning i løpet av året. Glitre Nett henviser til Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet for vurdering av beregningsresultatene.
For mer detaljert informasjon se  Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet .