NYHET

Endringer i strømstøtteordningen

Endringer i strømstøtteordningen

Endringer i strømstøtteordningen
Fra 1. september endres beregningsgrunnlaget for strømstøtten. Den vil nå basere seg på spotprisen time for time i stedet for et månedssnitt.
Strømstøtteordningen innebærer at alle kunder får deler av sine strømutgifter tilbakebetalt gjennom nettleien for strømforbruk knyttet til husholdningsformål.
Kundene får tilbakebetalt en prosentsats av kostnadene over 70 øre per kilowattime eks mva. Fra 1. juni 2023 dekker staten 90% over 70 øre per kilowattime.
Spotpris time for time Regjeringen har bestemt at fra 1. september skal strømstøtten basere seg på spotprisen time for time i stedet for et månedssnitt. Det betyr at hver enkelt kunde vil få strømstøtte som er knyttet mot sitt eget strømforbruk. De timene som spotprisen er over 70 øre per kilowattime legges til grunn for strømstøtten.
Strømstøtten vil fremkomme som en månedlig gjennomsnittspris på fakturaen, akkurat som før. Forskjellen er at tidligere var gjennomsnittsprisen lik for alle kunder. Nå vi den være individuell for hver enkelt kunde.
Du trenger ikke søke om strømstøtte. Strømstøtten trekkes automatisk fra på din faktura for nettleie.
Oversikt over alle timepriser På nettsiden til RME (Reguleringsmyndigheten for energi) kan du se pris på stønadssatsene time for time. Se mer her