NYHET

Kapasitetsutfordringer i strømnettet

Etterspørselen etter stadig mer effekt utfordrer kapasiteten i strømnettet. I takt med elektrifiseringen av samfunnet øker forbruk og uttak, og dette har økt dramatisk de siste årene. Ved Timenes transformatorstasjon i Kristiansand innfører Glitre Nett nå begrensninger på nye tilknytninger og økning av effektuttak for næringskunder.

Transformatorstasjon
− Vi jobber på spreng med å styrke kapasiteten i strømnettet, men når etterspørselen etter mer kapasitet kommer så kraftig og så fort får vi utfordringer med å bygge ut raskt nok. Da er det viktig å innføre begrensninger for å opprettholde en sikker strømforsyning for eksisterende kunder frem til nye forsterkninger er på plass, sier Tore Morten Wetterhus, administrerende direktør i Glitre Nett.
Innfører begrensninger En av transformatorstasjonene der det nå er fullt for større tilknytninger er Timenes transformatorstasjon øst for Kristiansand. Denne forsyner næringsområdene rundt Sørlandsparken. Her er ledig kapasitet på 20 MW brukt opp i løpet av ett år, noe som tilsvarer forbruket i en liten by. Det er syv nye ladestasjoner og tre næringsaktører som står for det økte forbruket. Derfor innføres det fra 1. juli begrensninger for alle henvendelser om tilknytning eller økning av effektuttak på 150 kW eller mer. Større tilknytninger i dette området vil ikke kunne gjennomføres før utredninger og forsterkning av nettstrukturen rundt er ferdigstilt. Anslått tidsperspektiv for disse tiltakene er minimum fem år, avhengig av hastigheten på konsesjonsprosessen.
Kraftig vekst i etterspørsel − Det har de siste årene vært en ekstrem vekst i etterspørsel av kapasitet knyttet til Timenes transformatorstasjon. På de tre siste årene har etterspørselen økt fra vel 5 MW til vel 30 MW. Av dette står ladestasjoner og ladning i området for vel 25 MW og næring for ca. 6 MW. Med en slik kraftig vekst på kort tid har vi ikke mulighet til å bygge ut fort nok. Å bygge strømnett tar tid, og her har behovet gått langt raskere enn reguleringen, sier Tore Morten Wetterhus.
− Vi er heller ikke alene om denne utfordringen. Flere av de største nettselskapene har allerede innført tilknytningsstopp eller begrensninger i sine nettområder, og nå er turen kommet til oss også. Kapasitetsutfordringene handler om at linjenett og transformatorstasjoner ikke klarer å ta forbrukstoppene vi i stadig større grad opplever hos kundene, og da må vi innføre begrensninger til ny kapasitet er på plass, sier Tore Morten Wetterhus.
Tilknytning på vilkår
Lang byggetid på ny nettkapasitet har gjort at Glitre Nett har sett på alternative løsninger for nettilknytning, deriblant muligheten for å benytte tilknytning på vilkår. Slike vilkår kan være krav om redusert uttak eller utkobling ved behov, for eksempel på kalde vinterdager hvor strømforbruket er på sitt høyeste. I praksis betyr denne ordningen en bedre utnyttelse av dagens strømnett, og kortere ventetid for kunder som ønsker tilknytning.
− Vi har i dag flere større aktører tilknyttet med vilkår, og erfaringene så langt er gode for både nettselskap og tilknyttet kunde. I områder med rask og stor vekst i etterspørselen ser vi imidlertid at vi også på vilkårsavtaler når en grense for nye tilknytninger flere steder. Det er ikke plass til alt, heller ikke på vilkår om utkobling. Etterspørselen etter stadig mer effekt øker for hver dag, sier Tore Morten Wetterhus.
Flere tiltak nødvendig
Sammen med de største nettselskapene har Glitre Nett jobbet aktivt inn mot både politikere og reguleringsmyndigheter for å få ned tiden det tar å utvikle og konsesjonsbehandle nye nettanlegg.
− Glitre Nett har et stort og viktig ansvar for å tilrettelegge for økt elektrifisering av samfunnet. Men når vi opplever en slik kraftig vekst på kort tid har vi ikke mulighet til å bygge ut fort nok. Å bygge strømnett tar tid. Siden det ikke er noen raske løsninger på kapasitetsutfordringene, må vi samarbeide på tvers for å finne mer kortsiktige løsninger sammen med kommune, bedrifter og næringsliv. I Glitre Nett har vi nylig ansatt fire energikoordinatorer som skal følge opp kommune og næringsliv tettere. I tillegg går vi gjennom prosjektporteføljen vår og ser hva som kan gjøres for å få opp nettkapasiteten der vi har utfordringer, avslutter Tore Morten Wetterhus.