NYHET

Krevende feilretting etter uværet på Agder

Uværet «Babet» med orkan styrke i vindkastene har ført til store ødeleggelser i strømnettet på Sørlandet. Glitre Nett har hatt en hektisk helg med feilretting, og fortsatt er noen kunder uten strøm.

tre på høyspentlinje
Tre på høyspentlinje
− Vi har fremdeles noen kunder igjen som ikke har fått tilbake strømmen, og har stor forståelse for at det er krevende for dem det gjelder. Vi jobber nå på spreng med å rette de gjenstående feilene så fort som mulig, og må bare beklage de ulempene dette medfører. Det har vært en massiv feilsituasjon, og montører som har jobbet ute med å få strømforsyningen tilbake har gjort en flott jobb under krevende forhold, sier Tore Morten Wetterhus, administrerende direktør i Glitre Nett.
Totalt har Glitre Nett hatt mer enn 100 feil i høyspentnettet i løpet av helgen, og mer enn 1000 registrerte hendelser i lavspentnettet. Kystnære strøk fra Risør i øst til Flekkefjord i vest var mest utsatt, og på det meste var nærmere 27.000 kunder uten strøm. Fra fredag ettermiddag til søndag kveld har nærmere 82.000 kunder hatt strømbrudd i kortere eller lengre tid.
− Glitre Nett satt beredskap fredag for å være mest mulig forberedt på uværet. Likevel ble omfanget langt større enn vi hadde forutsett. Den kraftige vinden kom fra nord øst, og når det fortsatt er mye lauv på trærne har det ført til at enorme mengder trær er blåst ned og ligger over linjene. Det har gjort feilrettingsarbeid svært krevende, sier Tore Morten Wetterhus.
− Vi har fortsatt over 250 personer ute i felt for å rette feil. Det er både skogryddere, montører fra entreprenørselskap, samt egne ressurser. I tillegg har vi hatt ekstra mannskaper på driftssentralen og kundesenteret vårt. De har stått på døgnet rundt, og gjort en fantastisk innsats. Takket være bevisst fokus og gode vurderinger har vi ikke hatt hendelser med personskade under arbeidet med feilrettingen, forteller Tore Morten Wetterhus.