NYHET

Markerer FN-dagen for ren energi

Markerer FN-dagen for ren energi

Bilde av Line Begby-Hagen i Glitre Nett
26. januar markeres den internasjonale dagen for ren energi for første gang. Dagen skal brukes til å øke bevisstheten rundt ren energi, og for å sikre handling mot en rettferdig og inkluderende energiovergang – for mennesker og planeten.
Line Begby-Hagen, fagansvarlig for bærekraft i Glitre Nett, mener den nye FN-dagen for ren energi har et viktig budskap.
Vår viktigste infrastruktur −For å begrense klimaendringene, må vi avslutte vår avhengighet av fossilt brensel, og investere i alternative rene, tilgjengelige, rimelige, naturvennlige og pålitelige energikilder. Vi må også sørge for at denne nye rene energien kommer frem til kundene på en sikker og effektiv måte. Tiden vi nå står i viser for alvor at strømnettet er vår viktigste infrastruktur for fremtiden. Uten nettselskapet blir det ingen grønn omstilling, sier Line Begby-Hagen.
Pålitelig leveranse −Glitre Nett skal ivareta og utvikle en robust infrastruktur som sørger for at strømmen som produseres til enhver tid er tilgjengelig for samfunnet. Pålitelig leveranse av strøm er avgjørende i et moderne samfunn, og kritisk for å kunne redusere våre klimautslipp. Etterspørselen etter strøm har økt voldsomt for å møte behovene til ny teknologi og bedrifter for å få til det grønne skiftet, og det er krevende å kunne levere nok kraft. Det betyr at vi først og fremst jobber for å utnytte eksisterende kapasitet - men mange nye kraftlinjer må likevel bygges, forteller Line Begby-Hagen.
Børekraftig retning − Glitre Nett skal legge til rette for en bærekraftig industri- og samfunnsutvikling i våre regioner. Videre utbygging av strømnettet går dessverre ofte ut over areal og naturmangfold, men vårt mål er å redusere fotavtrykket mest mulig. Som selskap skal vi ta i bruk ny teknologi, utvikle nye løsninger, endre adferd og beslutninger i en mer bærekraftig retning, sier Line Begby-Hagen.