NYHET

Økte klimakrav i innkjøpsavtaler

Glitre Nett har sammen med elleve andre nettselskap i landet gått sammen om å utarbeide nye klimakrav for sine innkjøp.

isolator i koblingsanlegg
Glitre Nett ønsker å være et ansvarlig og bærekraftig nettselskap, og har derfor sammen med elleve andre nettselskap i landet gått sammen om å utarbeide nye klimakrav for sine innkjøp. For nettselskaper utgjør nettkomponenter et av de største klimaavtrykkene i vår langsiktige drift. Derfor tar bransjen nå grep sammen for å redusere sine klimagassutslipp.
Som et første steg i å finne ut hvordan vi kan redusere våre utslipp fremover, krever vi fra 1. januar 2024 at leverandører kan fremvise verifiserte miljøproduktdeklarasjoner på 70 % av nettkomponenter som kjøpes inn (også kalt EPD-er, eller «Environmental Product Declarations»). EPD-ene vil gi en oversikt over klimaavtrykket på komponentene i et livssyklusperspektiv, og gi viktig informasjon om klimagassutslipp i produksjonen, driften og avfallshåndteringen til komponentene. Med denne informasjonen vil nettselskapene kunne velge å planlegge bruk av komponenter på den mest miljøvennlige måten.
«Verifiserte miljøproduktdeklarasjoner» vil si gyldige kortfattet tredjeparts verifiserte og registrerte dokumenter i tråd med ISO-standarden 14025 Environmental Labels and Declarations Type III.
Vi har økt fokus på klima- og miljøkrav i innkjøp, og dette er et eget tildelingskriterium i nye anskaffelser. Dette er i tråd med de nye bestemmelsene i Forsyningsforskriften pr. 01.01.2024, der hovedregelen tilsier minimum 30 % vekting av klima- og miljøhensyn i offentlige anskaffelser. Det er også i tråd med en rekke standarder for bærekraftrapporteringer og lovendringer som har begynt å gjøre sin inntreden fra EU.
Strøm fra fossilfrie og fornybare ressurser er en nødvendig brikke i omleggingen til et mer grønt og fornybart samfunn, og fysisk infrastruktur og strømnett er nødvendig for å frakte strømmen helt frem til husholdninger og bedrifter. Samtidig kan nettutbygging og materialvalg ha negative konsekvenser for klima og miljø. Glitre Nett er derfor glade for at bransjen har gått sammen om å utarbeide dette kravet, og ser frem til å styrke klima-arbeidet ytterligere sammen med eksisterende og fremtidige leverandører.
Mer detaljert informasjon blir sendt ut til nåværende leverandører.