NYHET

Sjekk hva som ligger i bakken før du starter gravearbeidet

Dersom du planlegger å sette i gang med et større eller mindre gravearbeid rundt huset, er det viktig å ha oversikt over hva som ligger gjemt under bakken før du starter arbeidet.

spade og nettstasjon
Sjekk hva som ligger i bakken før du starter gravearbeidet
Dersom du planlegger å sette i gang med et større eller mindre gravearbeid rundt huset, er det viktig å ha oversikt over hva som ligger gjemt under bakken før du starter arbeidet.
Våren og sommeren er tiden på året der mange benytter tid og mulighet til å oppgradere hagen og utearealet. Det å leie seg en mini gravemaskin til det tyngste arbeidet er ikke uvanlig, men før man setter i gang er det viktig å ha sjekket hva som ligger under bakken.
Pass på ledninger og kabler – Glitre Nett ser hver vår en økning i antall graveskader der både kabler i bakken og linjer i luften blir skadet av gravemaskinbruk. Å skade slike ledninger ved en feiltakelse kan føre til store konsekvenser både for huseier og samfunnet. Det kan være snakk om store kostnader, i tillegg til at å kutte en strømkabel kan være livsfarlig, sier Ruben Andreas Bøhn, Fagansvarlig HMS i Glitre Nett. Han understreker at både entreprenører og privatpersoner er ansvarlig for å sjekke hva som befinner seg i bakken før gravearbeidet starter. I tillegg til strømkabler, kan det være både vannrør og fiberkabler i bakken rundt huset. Konsekvensene ved å grave over slike kan også fort bli store og kostbare.
Nødvendig med sikkerhetstiltak – Dersom det er høyspentanlegg kan det være direkte farlig å komme for nær anlegget. Sikkerhetstiltak må da iverksettes. Informasjon om dette finnes på websidene til Glitre Nett. Dersom du skal utføre arbeid nærmere høyspentlinjer enn 30 meter, må du først kontakte Glitre Nett. Nettselskapet vil da være med og finne sikre arbeidsmetoder, forteller Ruben Andreas Bøhn.
Samarbeid om kabelpåvisning Glitre Nett samarbeider med Geomatikk for påvising av kabler ved gravearbeid. Har du gravearbeid eller arbeid som kan påvirke kabler i bakken må du registrere dette hos  ledningsportalen.no . Geomatikk vil da gi råd om avstandskrav og om nettselskapet må kontaktes, samt gi tilbakemelding på om det er kabler i området og makere hvor kablene ligger.