NYHET

Termografering av linjenettet

Glitre Nett skal i vår bruke drone for å gjennomføre termografering av linjenettet langs kysten av Agder fra Farsund til Risør.

droneinspeksjon av linjenettet
Termografering er en del av nettselskapets kontinuerlige arbeid for å sikre en pålitelig strømforsyning. Termografering vil bidra til å oppdage varme punkter som kan utvikle seg til feil og forebygge driftsforstyrrelser.
− Bruk av drone til termografering av linjenettet i tillegg til bilder og laser setter oss i stand til å kontrollere anlegget på en langt bedre måte enn tidligere. Når vi oppdager uønsket tilstand på våre anlegg, kan denne forbedres eller utbedres under kontrollerte forhold. For kundene våre blir strømstansen kortere og vi kan informere på forhånd. Vi unngår da uvilkårlige utkoblinger som medfører strømstans for våre kunder på ugunstige tidspunkt. I tillegg reduseres HMS fare siden tilstanden bli fanget opp før feil. Avvik som oppdages kan i flere tilfeller utbedres med enkle midler siden det er påbegynnende kontaktsvikt. Siden ikke utstyret er skadet vil reparasjonskostnaden bli minimal enn om forholdet hadde fått utviklet seg til en feil, forteller Liv Hege Ketilsdotter Homme, vedlikeholdsingeniør distribusjonsnett i Glitre Nett.
Store besparelser Termograferingen er spesifikt for å avdekke påbegynnende kontaktsvikt mellom komponentene. Det vil alltid være en viss varme i utstyr, men man må derfor analysere resultatet for å komme frem til hva som er normal temperatur for komponenten og om man skal ta umiddelbar aksjon eller kan utføre vedlikeholdet sammen med andre oppdrag i området. Inspeksjonen som nå gjennomføres, i kombinasjon med fotoinspeksjon av linjenettet, gir nå mulighet for detaljert kontroll av tilknytninger i vårt nett, noe som tidligere ikke har vært mulig.
− Vi har testet ut fotoinspeksjon og termografering tidligere, og identifisert flere tilfeller hvor vi har tatt umiddelbar aksjon og hindret feilforløp med betydelige kostander og HMS risiko. I gjennomsnitt sparer vi da ca. 100.000 kroner pr tilfelle, sier Liv Hege Ketilsdotter Homme.
Intern kontroll Det er Glitre Netts eksterne samarbeidspartner Stellaire som leverer bilder fra termograferingen med dronen, mens en internt i Glitre Nett kontrollerer og analyserer resultatene undersøkelsene.
− Dataene og bildene vi får inn fra droneinspeksjonene gir oss mulighet til å drive forebyggende arbeid i strømnettet slik at vi unngår fremtidige feilsituasjoner. Gode prosesser rundt analysearbeidet setter oss også i stand til å drive prediktivt vedlikehold på en mye bedre måte, sier Liv Hege Ketilsdotter Homme.
Bærekraftig løsning − Glitre Nett sjekker hvert år linjenettet for raskt å få oversikt over hvor det er nødvendig å reparere eventuelle skader på stolper, linjer og andre elektrotekniske installasjoner samt å drive målrettet linjehogst. Som en del av vårt samfunnsansvar er det også viktig at vi gjør denne jobben på en trygg og bærekraftig måte. Vi har hatt gode erfaringer med bruk av drone de siste årene, og det er en viktig del av selskapets arbeid med å få til en tryggere og mer miljøbesparende inspeksjon av linjenettet, avslutter Liv Hege Ketilsdotter Homme.