NYHET

Uendret nettleie fra nyttår

Uendret nettleie fra nyttår

familie som spiser frokost
Glitre Nett øker ikke nettleien fra nyttår, og dermed videreføres prisene fra 2023 inn i 2024. Forbruksavgiften til Staten justeres noe opp i 2024, men ordningen med lavere sats for vintermånedene videreføres.
Forbruksavgiften øker fra 11,45 øre/kWh til 11,89 øre kWh inkl. mva. i perioden januar - mars 2024, og fra 19,80 øre/kWh til 20,55 øre/kWh i perioden april – desember 2024. Hvordan dette påvirker den totale nettleieprisen din kan du lese mer om her .
Nettleien går til å drive strømnettet på en effektiv og sikker måte, og brukes i hovedsak til utbygging og vedlikehold. Omtrent halvparten av det du betaler i nettleie går til nettselskapet ditt. Den andre halvparten går til staten i form av offentlige avgifter. Disse avgiftene består av forbruksavgift (elavgift), Enova-avgift og merverdiavgift.
Samfunnet elektrifiseres i stadig økende tempo, og det øker også behovet for mer kapasitet i strømnettet. For Glitre Nett vil det derfor være en viktig oppgave å tilrettelegge for økt elektrifisering, enten det er for ny industri, ladestasjoner for elbiler, eller solcelleanlegg som skal levere ny fornybar energi inn i strømnettet. Store investeringer i strømnettet vil på sikt også medføre justeringer i nettleieprisene.

Endringer i strømstøtten

Fra nyttår gjør Regjeringen endringer i strømstøtteordningen. Grensen for når kundene får utbetalt strømstøtte endres fra 70 til 73 øre per kilowattime fra 1. januar 2024. Dette er priser uten mva.
Staten betaler 90 prosent av kraftprisen over dette nivået. Beregningen av strømstøtten baserer seg på spotprisen time for time i det prisområdet husholdningen tilhører. Gjennom ordningen får en husholdning støtte til strømforbruket på opptil 5000 kilowattimer per måned per målepunkt.