NYHET

Vi er blitt Glitre Nett

Glitre Nett ble navnet på nettselskapet som følge av fusjonen mellom Glitre Energi og Agder Energi. Ambisjonene og målet for det nye nettselskapet er å ta en sentral rolle i elektrifiseringen av samfunnet og det grønne skiftet.

Bilde av Tore Morten Wetterhus
− Nettselskapet har en nøkkelrolle for at samfunnet skal fungere, både i dag og i fremtiden. Tiden vi nå står i viser for alvor at strømnettet er vår viktigste infrastruktur for fremtiden. Skal Norge nå klimamålene må vi bruke radikalt mindre fossil energi og betydelig mer fornybar strøm. Denne strømmen må transporteres. Uten nettselskapet blir det ingen grønn omstilling, sier Tore Morten Wetterhus, administrerende direktør i Glitre Nett.
Legger til rette for samfunnsutvikling − Det snakkes mye om økt elektrifisering og hvordan vi kan nå klimamålene, men det som det ikke snakkes like mye om er infrastrukturen som kreves for å få dette til. Når det skal bygges batterifabrikk i Arendal, eller ny industri skal etableres i Buskerud, så krever det mye av strømnettet. Nye linjer må bygges, og vi skal legge til rette både for industriutvikling, samfunnsutvikling og det grønne skiftet i våre regioner, sier Tore Morten Wetterhus.
Solid kompetansemiljø − De to fusjonerte nettselskapene utfyller hverandre på en god måte, og den nye organisasjonen har en bred og god kompetanse knyttet til analyse, prosjektering, utbygging, drift og vedlikehold av strømnettet. Målet for Glitre Nett er at vi skal være et av de aller beste kompetansemiljøene på strømnett i Norge. Det betyr at vi skal kombinere erfaring med både nytenkning og bruk av ny teknologi, og sørge for å rekruttere god kompetanse inn i selskapet fremover, sier Tore Morten Wetterhus.
Et av de største nettselskapene i Norge Glitre Nett vil bli det nest største nettselskapet i Norge med vel 320.000 nettkunder. Totalt har selskapet mer enn 30.000 km med regionalnett og distribusjonsnett i sitt forsyningsområde, 133 transformator- og koblingsstasjoner, mer enn 12.000 nettstasjoner, og vel 370 medarbeidere.