Byggestrøm

Hva er byggestrøm?

Byggestrøm er en fellesbetegnelse for midlertidig uttak av strøm i et begrenset tidsrom, for eksempel bygge- og anleggsplasser, juletrebelysning og utearrangementer.
Byggestrøm kjennetegnes ved at den brukes inntil den permanente installasjonen i et bygg er ferdig og/eller at anleggsperioden er avsluttet.
Permanent installasjon skal derfor ikke tilkobles via byggestrømkasser.

Hvordan får jeg byggestrøm?

Glitre Nett tilbyr ikke utleie av byggestrøm. Trenger du mindre enn 80 Ampere, kan du ta kontakt med en av våre godkjente entreprenør/elektroinstallatør i ditt område.
Det er den aktuelle elektroinstallatør som vil fakturere deg for leie og montering/demontering av byggestrømskassen. Strømforbruket vil bli fakturert av din kraftleverandør. Oversikt over godkjente elektroinstallatører som tilbyr byggestrøm til og med 80 Amperer:

Byggestrøm over 80 Ampere

Har du behov for over 80 Ampere, må du ta kontakt med en autorisert elektroinstallatør i DSBs register i ditt område. Elektronstallatør sender melding til Glitre Nett. Nettselskapet fakturerer for fra-/tilkobling av større anlegg etter medgåtte kostnader.