Skal du flytte nettanlegg?

Ønsker du å flytte på inntaksledningen, grave ned luftledning, eller kanskje du kunne tenkt deg å flytte på en stolpe eller kabelskap som står litt i veien?

Kostnaden for å flytte eller endre nettanlegg må som hovedregel dekkes av den som ber om endringen (rekvirenten). Glitre Nett sender faktura for de faktiske kostnadene til rekvirenten. Vi trekker fra eventuelle reinvesteringskostnader, forbedringer eller forsterkninger som Glitre Nett får på grunn av anleggsendringen. Med reinvesteringskostnad menes kostnader som nettselskapet uansett må ut med når nettanleggets levetid utgår.
Du kan lese mer om flytting eller fjerning av ledninger/nett i § 3-10 i standard tilknytningsvilkår .
Kostnaden vil variere etter tverrsnittet på kabelen/linjen og kompleksiteten på nettanlegget som ønskes flyttet.
Flytting, kabling eller endringer på høyspentanlegg og nettstasjoner kan til 22kV, men dette gjøres vanligvis ikke. Ta kontakt dersom det er behov for en utredning. Ledninger med spenningsnivå over 22kV (regionalnett) kan ikke flyttes.
Du bestiller flytting av nettanlegg ved å logge deg inn i vår kundeportal Workflex. Er det første gang du logger inn må du opprette bruker. Vi oppfordrer rekvirenten til å ta kontakt i god tid for eventuelle spørsmål.

Bestill flytting av nettanlegg

For å bestille flytting av nettanlegg må du benytte vår kundeportal Workflex.

Trykk for å komme til Workflex

Lurer du på hvordan du bruker Workflex?