høyspent strømnett

Plassering av bygg

Visste du at bygg i nærheten av vårt strømnett og anlegg må godkjennes av Glitre Nett? Dette gjelder også tilbygg, terrasser og plattinger.

Mange er ikke klar over at det er avstandskrav mellom våre linjer og nettanlegg. Avstandskravene gjelder selv om byggeprosjektet er av liten størrelse uten søknadsplikt.
Ta kontakt med Glitre Nett før du skal bygge. Vi hjelper deg gjerne slik at problemer ikke oppstår i etterkant.

Kontakt oss

Vennligst bruk skjemaet nedenfor hvis du planlegger å bygge i nærheten av lavspentanlegg, høyspentanlegg eller nettstasjon. Husk å velge riktig skjema for området hvor arbeidet skal utføres.

Dyrt å rydde opp i etterkant

Dersom et bygg er blitt oppført for nært våre nettanlegg, kan du bli økonomisk ansvarlig for å rette opp i etterkant. Det gjelder for eksempel hvis et nettanlegg eller en bygning må flyttes, endres eller rives. Du er selv ansvarlig for å plassere bygget riktig.

Krav til avstand

Skal du bygge er det krav til avstand mellom det som bygges og våre nettanlegg. Det kan for eksempel være terrasse, tilbygg, garasje (mindre enn 50kvm), drivhus, bod eller levegg. Avstandskravet varierer i forhold til om det er nærhet til kraftlinjer, kabler i bakken eller nettstasjoner.
Kontakt Glitre Nett før du starter opp byggingen dersom det er
 • innenfor 30 m avstand til høyspentlinje
 • innenfor 4 m avstand til lavspentlinje
 • innenfor 5 m avstand til nettstasjon / transformatorkiosk
 • innenfor 2 m avstand til jordkabeltrase (denne må alltid påvises av Geomatikk før bygging)
eller
 • dersom du skal utføre tiltak som endrer terrengnivået under en kraftlinje, uavhengig av om det er høyspent eller lavspent.
Det kan være vanskelig å se forskjell på høyspentlinjer og lavspentlinjer. Ta kontakt med oss hvis du er i tvil. Vi hjelper deg gjerne.

Hva med drivhus og veksthus?

Drivhus og veksthus anses som driftsbygninger og følger samme regler som andre bygninger. Kravene gjelder også for midlertidige drivhus, som frukt-tuneller bygd på reisverk av stålbøyler som dekkes med plast-trekk i vekstsesongen. Du må være oppmerksom på risikoen det er ved etablering, flytting og rivning av frukt-tunneler nær luftledninger. Det samme gjelder for løse plastduker som kan komme i kontakt med luftledninger.

Minsteavstand til nettanlegg

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har definert regler for hvilke minsteavstander du må forholde deg til, for å ivareta sikkerhet til bygninger, offentlige plasser og lignende. Forskriftsreglene er absolutte, det vil si at du ikke kan søke om dispensasjon.
Avstandsbeskrivelse mellom bygning og nettanlegg

Kartvisning av hensynssoner

Dette kartet viser oversikt over hensynssoner for bygging og arbeid nær høyspent luftlinje og nettstasjoner (kartet er foreløpig bare oppdatert for Agder):

Kartvisning av hensynssoner (Agder)

Beskrivelse av kartet

 • Kartlaget viser en buffer rundt høyspent luftlinjer, luftkabler og nettstasjoner som er frittstående eller befinner seg i en mast.
 • Tjenesten viser kun nettstasjoner og høyspent luftanlegg som eies av Glitre Nett (foreløpig kun for området Agder)
 • Kartlaget viser omtrentlige hensynssoner. Sonene varierer fra linjestrekk til linjestrekk, avhengig av blant annet spenningen. Ved tvil, ta kontakt med oss.
 • Vi tar forbehold om at det kan være feil og mangler i dataene. Ta kontakt med oss dersom du skal ta viktige beslutninger i prosjekter som er avhengige av korrekt informasjon.

Begrensninger:

 • Høyspent og lavspent jordkabler vises av sikkerhetsmessige grunner ikke på kartet. Ta kontakt med Geomatikk dersom det er behov for å få påvist jordkabler.
 • Glitre Nett har enkelte steder revet ned høyspent luftlinjer, men beholdt hensynssonen. Disse områdene er ikke tatt med i karttjenesten.
 • Kartlaget viser nettstasjoner med spenninger på 6 kV og oppover.
 • Nettstasjoner med en spenning på 1 kV regnes som en del av lavspentnettet, og vises ikke med hensynssoner.
 • Nettstasjoner i bygg (garasjeanlegg, driftsbygninger etc.) er ikke tatt med.