Skal du grave?

Å grave av eller skade strømførende kabler er både kostbart og farlig!

Å grave av eller skade strømførende kabler er både farlig, kostbart og unødvendig! Endringer i terrenget over tid kan medføre at kabler i jorda ikke lenger har samme plassering som da det var nytt. Alle som skal utføre arbeid i bakken er forpliktet til å få utført kabelpåvisning før arbeidet starter.
Skal du grave på egen eiendom og er usikker på om det kan være kabler i graveområdet, må du registrere en gravemelding. Det gjør du på ledningsportalen.no Geomatikk vi da gi råd om avstandskrav og om nettselskapet må kontaktes.