Skal du montere solcelleanlegg? Bruk fagfolk.

Bruk av ukvalifisert personell og feil utstyr er både ulovlig og farlig! Ta elsikkerheten på alvor og bruk fagfolk når du skal få installert et solcelleanlegg.
Bilde av Magne Håland

Tre tips fra DLE

Avdelingsleder i Det lokale eltilsyn (DLE) i Glitre Nett avd sør, Magne Håland, gir følgende tips dersom du skal få montert solcellepanel:

  1. Snakk med flere elektroforetak. Kanskje har de ulike erfaringer og forslag til løsninger?
  2. Spør etter referanse. Bygging av solcelleanlegg er fortsatt veldig nytt for mange. Gode kundereferanser kan være en pekepinn på om elektroinstallatøren har gode fagkunnskaper på området.
  3. Forhold deg til et elektroforetak. Det er elektroforetaket som er ansvarlig for samsvarserklæring og dokumentasjon. Dette er eiers garanti for at planlegging, utførelse og endring av et elektrisk anlegg er i henhold til gjeldende sikkerhetskrav.
I tillegg minner Magne om forskriftskravene, og viser til tema-heftet Elsikkerhet nr 95 (01/2024) fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) som presiserer hvilke krav som gjelder.
Oppsummert er dette:
  • Foretak som skal utføre arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr, skal være registrert i Elvirksomhetsregisteret . Dette gjelder også foretak som bygger solcelleanlegg.
  • Solcelleleverandører som ikke oppfyller kravene til å stå registrert i Elvirksomhetsregisteret med avkryssing for aktuelle arbeidsoppgaver og aktuelle anleggstyper, kan ikke selv tilby eller utføre elektroinstallasjonsarbeider knyttet til bygging (etablering) av solcelleanlegg.
  • Solcelleleverandører som ikke oppfyller kravene, må overlate elektroinstallasjonsarbeider knyttet til bygging (etablering) av solcelleanlegg til et registrert elektroforetak.