Trefelling nær høyspentlinje

Ved felling/kvisting av trær nær våre høystpentlinjer, må du alltid kontakte Glitre Nett på forhånd. Trefelling langs høyspentlinjer er svært farlig! Vi vil være behjelpelig med arbeidet, slik at det ikke oppstår skade på personer eller anlegg. Kostnadene dekkes vanligvis av Glitre Nett.
Alle høyspentmaster er merket med et gult og svart skilt med en varseltrekant, hvor det står: Høyspenning. Livsfare.

Trefelling nær høyspentlinje her