Skogsentreprenører

Her finner du oversikt over våre skogsentreprenører som er tilknyttet Glitre Nett:

Drammen – Lier

Norsk Skogrydding v/Ola Kristian Dille Tlf.:  92 60 65 20 E-post:  ola.kristian.dille@norskskogrydding.no
TK Skog v/Kristen Aaby Tlf.:  90 76 89 55 E-post:  kri-aaby@online.no
Skogkraft v/Robert Østreng Tlf.:  99 45 69 62 E-post:  robert@skogkraft.no

Kongsberg

Altiskog AS v/Fredrik Pedersen Tlf.:  94 80 55 37 E-post:  fredrik@altiskog.no
Norsk Skogrydding v/Ola Kristian Dille Tlf.:  92 60 65 20 E-post:  ola.kristian.dille@norskskogrydding.no
TK Skog v/Kristen Aaby Tlf.:  90 76 89 55 E-post:  kri-aaby@online.no

Hadeland

Brandbu og Tingelstad Almenning v/ Kasper Andresen Tlf.:  91 81 79 09 E-post:  kasper@b-t-a.no
Norsk Skogrydding v/Ola Aamodt Tlf.:  48 00 41 73 E-post:  ola.aamodt@norskskogrydding.no
TK Skog v/Kristen Aaby Tlf.:  90 76 89 55 E-post:  kri-aaby@online.no

Agder:

Linjerydderen Geir Østrem Tlf.: 90 11 06 19 E-post: g-oestr@online.no