Energimontører

Alltid beredt i Glitre Nett

Vi jobber for å sikre at du alltid har strøm i stikkontakten.

Glitre Nett har et stort og viktig samfunnsansvar. Vi skal sørge for at våre nærmere 320.000 kunder får en sikker og trygg strømforsyning. Derfor er vi alltid beredt til å rette feil som måtte oppstå. 365 dager i året – 24 timer i døgnet.
I Glitre Nett ønsker vi å være best mulig forberedt på eventuelle uønskede hendelser. Derfor har vi innarbeidede rutiner og systemer for å overvåke strømnettet vårt, og for hvordan vi skal håndtere feil i strømnettet dersom dette oppstår.
Samfunnet er avhengig av en sikker og god strømforsyning, og derfor er strømnettet til Glitre Nett er viktig og kritisk infrastruktur. Vi har et stort og viktig samfunnsansvar, og tar beredskap på alvor. Vær og vind utfordrer strømnettet året rundt. Derfor er beredskapen vår ekstra stor hvis det varslet uvær som kan påvirke strømforsyningen.
Det er   som har ansvaret for den samfunnsmessige beredskapen i Norge, og skal til enhver tid ha full oversikt over risiko og potensielle farer i samfunnet, enten det er terrorhandlinger, strømbrudd eller andre uønskede hendelser.