Jordfeil

Jordfeil er en feil på det elektriske anlegget eller i tilknyttet elektrisk utstyr og kan i verste fall føre til brann eller livsfarlig støt. Oppdager eller mistenker du jordfeil i ditt elektriske anlegg, bør du kontakte en registrert installatør.

Hva er jordfeil?

Jordfeil er en feil på det elektriske anlegget eller i tilknyttet elektrisk utstyr. Jordfeil kan være permanente for eksempel ved at en spiker eller skrue treffer en ledning. Jordfeil kan oppstå i varmtvannsberedere, kaffetraktere, vaskemaskiner og i varmekabler for å nevne noen elektriske apparater.
En jordfeil oppstår når det skjer en lekkasje av strøm, som gjør at strømmen ledes til deler av det elektriske anlegget hvor det ikke skal være spenning.

Hvordan kan jeg oppdage jordfeil?

Dersom du får støt eller merker at det kiler litt ved berøring av vasker, kraner eller elektriske apparater, kan dette skyldes jordfeil. Da er det viktig at du får sjekket det elektriske anlegget ditt.

Jordfeilbryter

En jordfeilbryter er en enhet i sikringsskapet som kutter strømmen når det oppstår en jordfeil. Jordfeilbryteren beskytter dermed mennesker og dyr mot farlige støt. Bryteren beskytter også mot brann som kan oppstå om jordfeilstrømmen blir for stor.
Det finnes flere forskjellige jordfeilbrytere, avhengig av hvor nytt sikringsskapet ditt er. Generelt bør du kjøre test på jordfeilbryter minst to ganger hvert år.

Hva gjør jeg hvis jeg oppdager jordfeil?

Har du mistanke om at det er jordfeil i ditt elektriske anlegg, er det viktig at du tar kontakt med en for å finne feilen. Feilen kan være i ditt elektriske anlegg, hos en nabo eller i Glitre Nett sitt distribusjonsnett. Dersom feilen ikke er i ditt anlegg, må du gi oss beskjed om dette, slik at vi kan få lokalisert og utbedret feilen.

Meld inn jordfeil

Ditt ansvar

Det er du som huseier som har ansvaret for det elektriske anlegget inne i huset ditt. Du skal sørge for at det er i god stand og følger forskriftskravene.
Er det en jordfeil i ditt elektriske anlegg er det ditt ansvar å sørge for at det blir rettet.

Vårt ansvar

Glitre Nett eier, drifter og gjør vedlikehold på strømnettet frem til grunnmuren eller tilknytningsskapet på utsiden av boligen din. Ved jordfeil har Glitre Nett ansvar for å følge opp utbedringen av den ved å sette en utbedringsfrist og en klagefrist til den som eier anlegget der jordfeilen har oppstått.