Far og datter spiller kort i mørket

Kompensasjon etter strømbrudd

Har du hatt sammenhengende strømbrudd i over 12 timer?

Da kan du ha krav på kompensasjon. Retten til kompensasjon gjelder bare dersom strømbruddet skyldes forhold utenfor kundens ansvarsområde. Du har for eksempel ikke krav på kompensasjon dersom en feil på det elektriske anlegget i din bolig er grunnen til strømbruddet.
Flere strømbrudd etter hverandre regnes som sammenhengende hvis strømmen er tilbake i mindre enn to timer mellom hvert avbrudd. Avbruddsperioden regnes fra det tidspunktet Glitre Nett først fikk melding om avbruddet, eller visste/burde visst at avbruddet fant sted.

Hvordan utbetales kompensasjonen?

Du trenger ikke gi beskjed til oss, eller søke om kompensasjon. Utregning av kompensasjon skjer automatisk. Du kan se din kompensasjon på en av de neste nettleiefakturaene etter strømbruddet, senest 12 uker etter hendelsen.

Satser

  • Husholdninger: 500 kroner ved avbrudd på 12 timer og deretter en sats på 40 kroner per time.
  • Fritidsboliger: 125 kroner ved avbrudd på 12 timer og deretter en sats på 10 kroner per time.
En samlet årlig kompensasjon kan ikke overstige forventet innbetalt nettleie for inneværende år.

Kompensasjonsordningen gjelder ikke for:

  • Bedriftskunder (Næringsanlegg der forbruk ikke går til bolig)
  • Kunder som selv har koblet fra strømmen (eks. tatt hovedsikring).
  • Kunder som selv har påført skade på anlegget som har ført til avbruddet.
  • Kunder som hindrer nettselskapet i å rette feil.
  • Kunder som ikke har AMS måler eller har AMS-måler uten kommunikasjonsenhet, og heller ikke har varslet nettselskapet om avbruddet. I slike tilfeller kan ikke nettselskapet vite at kunden er uten strøm dersom feilen er avgrenset til et lite område innenfor lavspentnettet.
Reglene om kompensasjon er regulert i
Du kan lese mer på nettsiden til