Dame som sjekker sitt sikringsskap.

Sjekkliste ved strømbrudd

Jeg har strømbrudd – hva gjør jeg?

Her har du en sjekkliste på hva du bør undersøke dersom du opplever strømbrudd.

Ingen strøm i boligen

  1. Se om det er kun du som er strømløs eller om det gjelder naboene dine også. Du kan også se i vårt for pågående strømstanser.
  2. Kontroller hovedsikring og jordfeilbryter. Har jordfeilbryteren slått ut tyder det på at feilen er internt hos deg. Undersøk og kontakt elektriker/installatør for utbedring av feilen.
  3. Kan det være en planlagt strømstans? Da skal du ha mottatt en SMS fra oss i forkant.
  4. Har du nettopp flyttet inn? Kan det være at du har glemt å bestille deg strømavtale? Hvis dette er grunnen må du kontakte for å få tilbake strømmen ved å opprette nettleieavtale.
Hvis du har utlukket at det er en planlagt strømstans i ditt område og det er ingen feil på eget anlegg er det mye som tyder på at feilen er i strømnettet. , og vi vil sende ut en montør for å vurdere feilen hjemme hos deg. Skulle det vise seg at grunnen til at du ble strømløs er feil i eget anlegg vil du bli fakturert for montørkostnadene. Det er derfor viktig at du er sikker på at det ikke er hos deg når du kontakter oss.

Strømmen har gått i deler av boligen

  1. Blinker det i lysene?
    1. Kontroller inntakssikringer og hovedsikringer hvis du har et trefaseanlegg (3 hovedsikringer)
    2. Har du standard anlegg (to hovedsikringer) er feilen ute i nettet. Kontakt oss på telefon 38 60 72 72.
Ifølge er du som kunde selv ansvarlig for kontroll av eget anlegg, og for at anlegget er i forskriftsmessig stand . Du kan kontakte elektriker/installatør for hjelp til å avdekke om feilen er i eget anlegg, men er feilen i strømnettet vil det da ta lengre tid før feilen er utbedret.