Jente som leser på mobilen i mørket

Varsling ved strømstans

Vi sender deg melding hvis strømmen går.

Har du registrert epost og telefonnummer vi kan varsle deg om strømstans på?

Ønsker du informasjon hvis strømmen går? Vi sender deg varsling på SMS eller epost. Sjekk at vi har riktig kontaktinformasjon til deg ved å logge inn på Min side . Du har selv ansvar for at ditt nettselskap har riktig kontaktinformasjon.
Har du ikke registrert kontaktinformasjon for varsling? Da benytter vi kontaktinformasjon fra din strømleverandør, om det finnes.

Varsling før planlagte strømstanser

Vi er opptatt av å drive nettet på en sikker og effektiv måte. Vedlikehold av strømnettet gjør at det innimellom er behov for kortere strømstanser. Det sendes ut varsling til kunde på SMS eller epost to dager før stansen, i tillegg til at det informeres på vår nettside.

Varsling ved strømbrudd

Feilsituasjoner i strømnettet kan dessverre oppstå. Varsling sendes ut så snart som mulig når vi er kjent med feilen.