Enova

Enova og Enovatilskuddet

Enova investerer i energi- og klimatiltak som gir flere nye teknologiløsninger og flere brukere av teknologien. Enovatilskuddet er Enovas samlede støttetilbudet for privatpersoner og består av flere enkeltstående og tidsavgrensede støttetilbud.
Når bedrifter velger mer energi- og klimavennlige løsninger, kan Enova være med å dekke deler av merkostnaden det koster. For at bedriften skal motta støtten må det være en nødvendighet for gjennomføringen av prosjektet. De støtter ikke prosjekter som er gjennomførbart uten økonomisk støtte, ei heller prosjekter som allerede har startet.

Enovatilskuddet

Privatpersoner kan få penger tilbake for flere energitiltak i hjemmet, og dette gjelder enten du oppgraderer boligen din eller du bygger ny bolig. I tillegg til hvilke energitiltak du gjennomfører i hjemmet ditt kan du også få støtte til kartlegging av hvilke energitiltak som egner seg best for nettopp din bolig.

Noen av tiltakene du kan få tilbake penger for å gjennomføre i hjemmet ditt:

  • Solcellepanel
  • Bytte til nye vinduer
  • Installere smart varmtvannsbereder

Målet med støtte fra Enova

Målet med den økonomiske støtten fra Enova er at teknologien og markedet utvikler seg slik at teknologien blir foretrukket og investert i uten støtten.
En konsekvens ved å støtte slike teknologier over tid er at prisen bli kunstig høy for kjøper, derfor har støtten fra Enova en start- og sluttdato. På den måten vil teknologien ikke få støtte lengre enn i startfasen og der det er nødvendig for å utvikle teknologien.
Du kan lese mer om Enovatilskudd til gode energi- og klimatiltak på nettsiden til .