Dame som lyser inn i et sikringsskap

Skru av strømmen

Har du behov for å skru av strømmen? Da anbefaler vi deg å bruke bryteren på strømmåleren.

Ikke skru av hovedsikringen på hytta, bruk heller bryteren på strømmåleren.

Har du behov for å skru av strømmen? Tradisjonelt har dette blitt gjort ved å slå av hovedsikringen. Men med den nye strømmåleren er det en smartere måte å gjøre det på.
Dersom du som privatperson har behov for å skru av eller på strømmen, gjøres dette via strømmåleren.

Hvorfor er dette viktig?

  • Du mottar korrekt faktura for faktisk forbruk.
  • Energiforbruket forblir 0 kWh så lenge strømmen er avslått. Men dersom vi ikke har kontakt med strømmåleren, vet vi ikke hvor mye strøm du har brukt. Da må vi fakturere deg for et beregnet forbruk i perioden.
  • Spenningen inn til hytta/boligen og eventuelle avbrudd blir registrert, men energiforbruket forblir 0 kWh så lenge strømmen er avslått.
  • Du kan altså skru av strømmen uten å ta hovedsikringen. Dette gir en mer nøyaktig faktura, da det ikke beregnes forbruk i perioden.
Så neste gang du vil skru av strømmen, bruk bryteren på strømmåleren – det er enkelt og smart!

Brukerveiledning

Slik skrur du strømmen av og på med måleren