Les av måler

Har du fremdeles manuell strømmåler?

Har du ikke fått montert fjernavlest måler, eller har deaktivert kommunikasjon i AMS-måleren din?

Da må du selv sende oss din målerstand hver måned. Det kan du enkelt gjøre på Min side eller ved å sende oss en SMS. Våre SMS-brukere får melding på mobiltelefonen hver gang det er måleravlesning. De tekster oss målerstanden og får automatisk svar om forbruk siden forrige registrering.

Send målerstand

Hva skjer dersom jeg ikke sender min målerstand?

Om du ikke leverer måleravlesning hver måned, vil vi stipulere månedsforbruket ditt basert på ditt historiske forbruk. Videre så beregner Elhub dine timesverdier. Beregning av timesverdiene er basert på flere faktorer og vil aldri kunne tilsvare det eksakte forbruket time for time. Summen vil imidlertid være nøyaktig over hele perioden.
Ved beregning av strømforbruk over lengre tid er sannsynligheten for at dine strømregninger ikke blir korrekte svært stor. I følge Standardavtalen og Glitre Netts rutiner for måleravlesning har du som kunde derfor plikt til å rapportere din målerstand til oss jevnlig.

Hva koster det?

Har du måler uten kommunikasjon (ikke-fjernavlest), må du betale kr 156,25 ekstra i måneden i nettleie. Dette gjelder kun dersom manglende fjernavlesing skyldes forhold på kundens side.