Sletting av heftelse

Har du tinglyste heftelser eller servitutter som bør slettes fra grunnboken?

Vurderer du at noen av Glitre Netts tinglyste heftelser, servitutter eller avtaler ikke er aktuelle for eiendommen og bør slettes fra grunnboken ? Da kan du sende henvendelse til oss og be om sletting. Vi vil på bakgrunn av henvendelsen vurdere forholdet. Dersom heftelse/ servitutt/ avtale kan slettes skal Glitre Nett be om sletting ved å sende brev til Kartverket. Behandling av slike henvendelser kan normalt ta 3-8 uker. God dokumentasjon i saken som for eksempel kart, utskrift fra grunnbok (heftelser), kopi av tinglyste avtaler, skjønn o.l sikrer raskere behandling.
Du kan også finne mer informasjon på Kartverkets hjemmeside .

Vanlige årsaker til sletting:

• Fradeling fra hovedeiendom og oppretting av nye eiendom/matrikkelnummer.
• Gamle anlegg som ikke lenger eksisterer på eiendommen.

Melding om sletting av heftelser

Send oss melding dersom du ønsker vurdering av heftelser, servitutter eller avtaler som ikke er aktuelle for eiendommen.