Høyspentmast med jorde og bebyggelse i bakgrunnen

Valg av strømleverandør

Husk at du må selv velge deg en strømleverandør

Når du bruker strøm må du ha to avtaleforhold:

  • En avtale med ditt lokale nettselskap
  • En avtale med en strømleverandør
Nettselskapet eier strømnettet i sitt geografiske område og sørger for at strømmen som du kjøper blir transportert hjem. Det finnes bare ett strømnett i ditt område. Nettselskapet er med det i en naturlig monopolsituasjon. Du kan derfor ikke velge nettselskap.
Strømselskapene er i en konkurransesituasjon, og du må selv velge hvem du vil kjøpe strømmen som du bruker fra.

Slik velger du strømleverandør

Utfyllende prisinformasjon for alle strømleverandører i hele landet finner du på eller ved å ta direkte kontakt med strømleverandøren.
Noen strømleverandører har avtale om gjennomfakturering. Da mottar du en samlet faktura fra din strømleverandør, for både strøm og nettleie.

Strømleverandører hos Glitre Nett

Oversikt over strømleverandører med telefonnummer, mailadresser og gjennomfaktureringsavtaler kan du se her.

Dette trenger ny strømleverandør

For å skifte strømleverandør trenger du følgende informasjon om ditt kundeforhold til nettselskapet:
  • Målepunkt-ID
  • Fødselsdato/org.nummer
  • Navn og postadresse
  • Anleggs- og fakturaadresse, dersom denne er forskjellig fra postadressen.
Denne informasjonen finner du på fakturaen, i bekreftelsesbrev om nettleieavtale, eller ved å kontakte vårt kundesenter. MålepunktID består av 10+8 siffer og starter med 7070575000.
Enkelt for kunden Strømleverandøren har ansvar for å melde fra til nettselskapet om leverandørskiftet. Det tar vanligvis 2-3 dager fra strømleverandøren har sendt melding til skiftet er aktivt. Nettselskapet sender melding om leverandørskiftet til den gamle strømleverandøren.
For mer informasjon om hvordan markedet fungerer henviser vi til
STRØMSELSKAPNETTSELSKAP

Markedsselskap i konkurransesituasjon.

Monopolist. Kan ikke velges.

Ansvar for oppdatering av kundens kontaktinformasjon, og for å registrere kundens flytting.

Har ansvar for informasjon ved strømbrudd.

Prisene varierer hele tiden.

Som regel ny pris en gang i året.