Dame som leser på mobiltelefon

API for nettleiepriser

Med API kan du styre strømforbruket etter nettleieprisen.

Kunder som ønsker det kan hente ut informasjon om sin nettleie som hjelper de å bruke strøm smartere.
En API (Application programming interface), brukes til å sende data frem og tilbake mellom programvareapper på en formalisert måte. Vårt API er et verktøy kunden kan bruke for å styre strømforbruket etter nettleieprisen.
Mange kunder ønsker å kunne styre totalprisen for strøm (spotpris) og nettleie. Og særlig de som har smarte hjem.

Hvordan fungerer API for nettleiepriser?

API’et er laget for å kunne hente ut nettleiepriser for spesifikke kundeforhold. Ved en spørring mot API’et vil det bli returnert et energiledd (kostnad pr kWh, time for time gjennom døgnet) samt kapasitetsledd (trappetrinn og priser på hvert trinn). For bedriftskunder inngår også effektledd. Denne prisinformasjonen må så kombineres med måledata for det aktuelle kundeforholdet for å regne ut nettleien. For informasjon om selve tariffene, se mer .

Er API’et sikkert?

Det er kun mulig å hente ut gjeldende nettleiepriser for det aktuelle kundeforholdet. Det vil ikke være mulig å hente ut informasjon om kunden eller om kundens forbruk. API’et er dermed i henhold til krav om personvern og sikring av forretningssensitiv informasjon.

Hvordan komme i gang?

For å kunne bruke bruke API’et trenger du en nøkkel (API-key).
Denne får du ved å sende oss skjema her:

Søk om API nøkkel her

URL for API-et er . Ytterligere informasjon, se   og  .