Gebyrer og avgifter

Hvor mye betaler du i avgifter til staten? Og hva koster det for tjenester fra Glitre Nett?

Tjenester fra Glitre Nett betales av kunden som utløser kostnaden. Pris på tjenester er regulert ut ifra faktiske kostnader for de ulike oppdragene.

INKL MVA EKS MVA

BOMTUR

Innenfor normal arbeidstid

4 500 kr

3 600 kr

Utenfor normal arbeidstid

6 500 kr

5 200 kr

ÅPNINGSBEGYR

Måler uten kommunikasjon eller trafomålt - dag

3 289 kr

2631 kr

Måler uten kommunikasjon eller trafomålt - kveld

6 769 kr

5 415 kr

Måler med kommunikasjon - dag

212 kr

170 kr

Måler med kommunikasjon - kveld

452 kr

362 kr

Oppmøtegebyr

2 749 kr

2 199 kr

KONTROLL MÅLERUTSTYR

På stedet

1 516 kr

1 213 kr

Eksternt laboratorie

5 076 kr

4 061 kr

Visste du at bare halvparten av det du betaler i nettleie går til nettselskapet ditt? Den andre halvparten går til staten i form av offentlige avgifter.

INKL MVA EKS MVA

Forbruksavgift (elavgift) jan-mars

11,89 øre/kWh

9,51 øre/kWh

Forbruksavgift (elavgift) april-des

20,55 øre/kWh

16,44 øre/kWh

Forbruksavgift redusert sats

0,73 øre/kWh

0,58 øre/kWh

Merverdiavgift (mva)

25 %

25 %

Energifondet (Enova)-husholdningskunder

1,25 øre/kWh

1,00 øre/kWh

Energifondet (Enova)-næringskunder

1000 kr/år

800 kr/år