Historiske priser for bedriftskunder

Her kan du se nettleiepriser for bedriftskunder tilbake i tid. Årsforbruk under 100 000 kWh.

Fra 01.01.2023 til 01.04.2023Fra 01.04.2023 til 01.10.2023Fra 01.10.2023 til 01.01.2024

Kapasitetstrinn 1

0-2 kWh/h

108 kr/mnd

108 kr/mnd

124 kr/mnd

Kapasitetstrinn 2

2-5 kWh/h

136 kr/mnd

136 kr/mnd

156 kr/mnd

Kapasitetstrinn 3

5-10 kWh/h

232 kr/mnd

232 kr/mnd

268 kr/mnd

Kapasitetstrinn 4

10-15 kWh/h

480 kr/mnd

480 kr/mnd

552 kr/mnd

Kapasitetstrinn 5

15-20 kWh/h

624 kr/mnd

624 kr/mnd

720 kr/mnd

Kapasitetstrinn 6

20-25 kWh/h

784 kr/mnd

784 kr/mnd

900 kr/mnd

Kapasitetstrinn 7

25-50 kWh/h

1 216 kr/mnd

1 216 kr/mnd

1 396 kr/mnd

Kapasitetstrinn 8

50-75 kWh/h

1 920 kr/mnd

1 920 kr/mnd

2 208 kr/mnd

Kapasitetstrinn 9

75-100 kWh/h

2 560 kr/mnd

2 560 kr/mnd

2 944 kr/mnd

Kapasitetstrinn 10

Over 100 kWh/h

4 160 kr/mnd

4 160 kr/mnd

4 784 kr/mnd

Energiledd DAG

kl. 06:00 - kl. 22:00

20,76 øre/kWh

20,76 øre/kWh

23,16 øre/kWh

Energiledd NATT

kl. 22:00 - kl. 06:00

11.16 øre/kWh

11,16 øre/kWh

13,56 øre/kWh

Alle priser er uten mva, den statlige energifondsavgiften (Enova) og uten forbruksavgiften (elavgiften). Generelle kommentarer: - 01.01.2023: Felles nettleiepriser for alle geografiske områder i Glitre Nett - 01.04.2023: Økt sats på forbruksavgift (Elavgift) - 01.10.2023: Glitre Nett øker sine priser, både på kapasitetstrinnet og på energileddet

Her kan du se nettleiepriser for bedriftskunder tilbake i tid. Årsforbruk over 100 000 kWh.

Fra 01.01.2023 til 01.10.2023 Lavspent Fra 01.01.2023 til 01.10.2023 HøyspentFra 01.10.2023 til 01.01.2024 Lavspent Fra 01.10.2023 til 01.01.2024 Høyspent

Fastledd

500 kr/mnd

500 kr/mnd

500 kr/mnd

1 000 kr/mnd

Energiledd

5,50 øre/kWh

4,20 øre/kWh

7,90 øre/kWh

6,60 øre/kWh

Effektledd vinter

90,00 kr/kW/mnd

78,00 kr/kW/mnd

96,00 kr/kW/mnd

84,00 kr/kW/mnd

Effektledd sommer

30,00 kr/kW/mnd

25,00 kr/kW/mnd

32,00 kr/kW/mnd

28,00 kr/kW/mnd