Historiske priser for privatkunder

Her kan du se nettleiepriser for privatkunder tilbake i tid.

Fra 01.01.2023 til 01.04.2023Fra 01.04.2023 til 01.10.2023Fra 01.10.2023 til 01.01.2024

Kapasitetstrinn 1

0-2 kWh/h

135 kr/mnd

135 kr/mnd

155 kr/mnd

Kapasitetstrinn 2

2-5 kWh/h

170 kr/mnd

170 kr/mnd

195 kr/mnd

Kapasitetstrinn 3

5-10 kWh/h

290 kr/mnd

290 kr/mnd

335 kr/mnd

Kapasitetstrinn 4

10-15 kWh/h

600 kr/mnd

600 kr/mnd

690 kr/mnd

Kapasitetstrinn 5

15-20 kWh/h

780 kr/mnd

780 kr/mnd

900 kr/mnd

Kapasitetstrinn 6

20-25 kWh/h

980 kr/mnd

980 kr/mnd

1 125 kr/mnd

Kapasitetstrinn 7

25-50 kWh/h

1 520 kr/mnd

1 520 kr/mnd

1 745 kr/mnd

Kapasitetstrinn 8

50-75 kWh/h

2 400 kr/mnd

2 400 kr/mnd

2 760 kr/mnd

Kapasitetstrinn 9

75-100 kWh/h

3 200 kr/mnd

3 200 kr/mnd

3 680 kr/mnd

Kapasitetstrinn 10

Over 100 kWh/h

5 200 kr/mnd

5 200 kr/mnd

5 980 kr/mnd

Energiledd DAG

kl. 06:00 - kl. 22:00

38,62 øre/kWh

47,00 øre/kWh

50,00 øre/kWh

Energiledd NATT

kl. 22:00 - kl. 06:00

26.65 øre/kWh

35,00 øre/kWh

38,00 øre/kWh

Generelle kommentarer: - 01.01.2023: Felles nettleiepriser for alle geografiske områder i Glitre Nett - 01.04.2023: Økt sats på forbruksavgift (Elavgift) - 01.10.2023: Glitre Nett øker sine priser, både på kapasitetstrinnet og på energileddet