Gjærbakst

Nettleiepriser mindre bedriftskunder

Årsforbruk under 100 000 kWh

Bedriftskunder med årsforbruk under 100 000 kWh
Nettleieprisen for bedriftskunder med årsforbruk under 100 000 kWh består av to deler: Kapasitetsledd og energiledd.
Kapasitetsleddet – et beløp per måned etter hvor mye strøm du bruker samtidig.
Kapasitetsleddet er et beløp per måned som bestemmes av gjennomsnittet av de tre høyeste døgnmaksene dine i løpet av en måned. En døgnmaks er den klokketimen du bruker mest strøm i løpet av én dag.
Dersom du jevner ut strømforbruket gjennom døgnet, får du et lavere kapasitetsledd enn om du bruker mye strøm på én gang.
Rundt 97% av alle kundene har forbruk innenfor de fire nederste trinnene.
Energileddet – et beløp per kilowattime, avhengig av når på døgnet du bruker strømmen.
Energileddet bestemmes av hvor mye strøm du bruker totalt (antall kilowattimer), og når du bruker strømmen. Du betaler mindre om natten enn på dagtid.

Priser nettleie kapasitet fra 1. oktober 2023 Årsforbruk under 100 000 kWh

Kapasitetstrinn 10-2 kWh/h124,00 kr/mnd

Kapasitetstrinn 2

2-5 kWh/h

156,00 kr/mnd

Kapasitetstrinn 3

5-10 kWh/h

268,00 kr/mnd

Kapasitetstrinn 4

10-15 kWh/h

552,00 kr/mnd

Kapasitetstrinn 5

15-20 kWh/h

720,00 kr/mnd

Kapasitetstrinn 6

20-25 kWh/h

900,00 kr/mnd

Kapasitetstrinn 7

25-50 kWh/h

1 396,00 kr/mnd

Kapasitetstrinn 8

50-75 kWh/h

2 208,00 kr/mnd

Kapasitetstrinn 9

75-100 kWh/h

2 944,00 kr/mnd

Kapasitetstrinn 10

over 100 kWh/h

4 784,00 kr/mnd

Energiledd DAG

kl. 06:00 - kl. 22:00

23,16 øre/kWh

Energiledd NATT

kl. 22:00 - kl. 06:00

13,56 øre/kWh

Kapasitetstrinnet avregnes fra og med og opp til angitt kWh/h. (Eks 0,00 – 1,99 og 2,00 - 4,99.) Prisene er oppgitt uten den statlige energifondsavgiften (Enova) på 800 kr/år. Prisene er oppgitt uten forbruksavgiften (elavgiften) på 9,51 øre/kWh. Pris for forbruksavgift i 2024: 9,51 øre/kWh i perioden jan - mars 2024. 16,44 øre/kWh i perioden april - des 2024. Redusert sats: 0,580 øre/kWh Alle priser er eks. mva.