Produksjon av hermetikk på fabrikk

Nettleiepriser større bedriftskunder

Bedriftskunder med årsforbruk over 100 000 kWh og kunder tilknyttet høyspentnettet

Alle bedriftskunder med årlig forbruk over 100 000 kWh og kunder tilknyttet høyspentnettet, blir avregnet med en effektbasert nettleiemodell som består av 3 ulike ledd. Fastledd, energiledd og effektledd
  • Fastledd Et fast beløp per måned som skal dekke de kundespesifikke kostnadene samt en andel av øvrige faste kostnader til drift av strømnettet.
  • Energiledd Energileddet skal minimum dekke marginale tapskostnader. Kostnadsstørrelsen bestemmes av hvor mye strøm du bruker totalt (antall kilowattimer)
  • Effektledd Effektleddet avregnes etter anleggets høyeste forbrukstime per kalendermåned. Du betaler mindre per kilowattime på sommeren enn om vinteren.

Priser nettleie effekt fra 1. oktober 2023 Årsforbruk over 100 000 kWh

LavspentHøyspentEnhet

Fastledd

500,00

1 000,00

kr/mnd

Energiledd (hele året)

7,90

6,60

øre/kWh

Effektledd vinter

96,00

84,00

kr/kW/mnd

Effektledd sommer

32,00

28,00

kr/kW/mnd

Vinter: oktober - mars Sommer: april - september Prisene er oppgitt uten den statlige energifondsavgiften (Enova) på 800 kr/år. Prisene er oppgitt uten forbruksavgiften (elavgiften) på 9,51 øre/kWh. Pris for forbruksavgift i 2024: 9,51 øre/kWh i perioden jan - mars 2024. 16,44 øre/kWh i perioden april - des 2024. Redusert sats: 0,580 øre/kWh Alle priser er eks. mva.

Priser nettleietariff for fleksibelt forbruk

LavspentLavspentHøyspentHøyspentEnhet

Fastledd

500

500

1000

1000

kr/mnd

Energiledd

7,90

7,90

6,60

6,60

øre/kWh

Effektledd

Sommer

Vinter

Sommer

Vinter

Sesong

Klasse - 0

6,40

19,20

5,60

16,80

kr/kW/mnd

Klasse - 1

11,20

33,60

9,80

29,40

kr/kW/mnd

Klasse - 2

16,00

48,00

14,00

42,00

kr/kW/mnd

Klasse - 3

19,20

57,60

16,80

50,40

kr/kW/mnd

De som kan få dette produktet er bedriftskunder som har: 230V anlegg med hovedsikring høyere enn 500A. 400V anlegg med hovedsikring høyere enn 300A. 690V anlegg med hovedsikring høyere enn 200A. Annet spenningsnivå med hovedsikring som tilsvarer effektuttak på ca 200 kW, Tariffen egner seg for forbruk som kan kobles bort. Det gis rabatt på effektleddet. Rabatten differensieres i forhold til hvor fort forbruket kan kobles fra nettet.

Produktklasser for fleksibelt forbruk Det gis rabatt på effektleddet. Rabatten differensieres i forhold til hvor fort forbruket kan kobles fra nettet

Varslingstid før utkoblingTariffreduksjon i %

Klasse 0

0 minutter

80 %

Klasse 1

15 minutter

65 %

Klasse 2

2 timer

50 %

Klasse 3

12 timer

40 %