Priser produksjon av strøm

Har du både forbruk og produksjon av strøm bak egen strømmåler? Da er du en innmatingskunde. Lurer du på hva som er forskjellen mellom Plusskunde, Prosument og Produsent? Her kan du lese en beskrivelse av de ulike kundegruppene.

INNMATINGSKUNDE Priser for strøm som leveres inn i strømnettet

Fastledd eks.mvaFastledd inkl.mvaEnergiledd eks.mvaEnergiledd inkl.mva

Plusskunde

-3,20 øre/kWh

-4,00 øre/kWh

Prosument

1,49 øre/kWh

1,86 øre/kWh

-3,20 øre/kWh

-4,00 øre/kWh

Produsent (installert effekt <1 MW)

1,49 øre/kWh

1,86 øre/kWh

-3,20 øre/kWh

-4,00 øre/kWh

Produsent (installert effekt >1 MW)

1,49 øre/kWh

1,86 øre/kWh

Individuell marginaltap

Individuell marginaltap