Hvordan bli leverandør

Vi oppfordrer alle som ønsker å bli leverandør til Glitre Nett om å  registrere seg i Achilles UNCE på aktuelle produktkoder i forhold til det leverandøren kan tilby og for å motta forespørsler fra energiselskaper i Norden.
Send en oss gjerne en kort beskrivelse av de varer og/eller tjenester som virksomheten din kan tilby, deres 8-siffrede ID i Achilles UNCE samt kontaktinformasjon (firmanavn, eventuell kontaktperson, telefon og e-postadresse), på mail til  innkjop@glitrenett.no . Skriv "Ny leverandør til Glitre Nett" i emnefeltet til mailen.

Kvalifikasjonsordning Achilles UNCE

Achilles UNCE er en kvalifikasjonsordning for leverandører til energiforsyningsbransjen og er etablert i tråd med EU-direktivene, samt lover og forskrifter som regulerer anskaffelser i energibransjen.
I flere anskaffelser vil det være et absolutt krav om at tilbydere skal ha registrert selskapet i Achilles UNCE på de etterspurte produktkodene og holder registreringen sin oppdatert under hele avtaleperioden.
Glitre Nett benytter Achilles til å sende Requests for Information (eQuals) til potensielle, registrerte leverandører for utdypende prekvalifisering av tilbydere til anskaffelser. RFI sendes til tilbydere som er registrert på relevant produktkode for anskaffelsen og det er disse som har tilgang til å besvare nettselskapets krav og søke prekvalifisering.

Fremtidige anskaffelser

Status på pågående anskaffelser, og informasjon om det fremtidige anskaffelsesbehovet finner du her: Anskaffelsesbehov Glitre Nett AS.pdf
Oversikten oppdateres månedlig.